kłótnia rodziców - azjaci

Jak sprawić, by kłótnie między rodzicami nie szkodziły dzieciom?

Wielu rodziców popełnia błąd, wdając się w kłótnie na oczach swoich dzieci. Zrozumiałe jest, że kłótnie między małżonkami są rzeczą normalną, stanowią część ich życia, jednak gdy są one bardzo głośne, zawierają agresywne słowa i zachowania, mogą mieć ogromny wpływ na życie dzieci.

Dlaczego kłótnie między rodzicami szkodzą dzieciom?

W każdej rodzinie zdarzają się kłótnie. Chodzi o to, by wiedzieć, jak radzić sobie z tymi problemami, by nie narażać dzieci na ich konsekwencje. Teraz gdy kłótnie zostaną rozwiązane we właściwy sposób, pomogą nauczyć najmłodszych domowników, jak rozwiązywać konflikty w najbardziej odpowiedni sposób.

Jeśli jednak dzieje się odwrotnie, może to wpłynąć na życie emocjonalne i psychiczne dzieci, a problemy te mogą mieć na nie długotrwały wpływ, nawet w wieku dorosłym. Głównym kwestią jest model, którego uczy się dziecko. Kiedy w życiu dziecka pojawia się problem, zamiast szukać realnych rozwiązań i uprzejmie wyjaśniać sprawy, uczy się ono agresywnego zachowania, gdzie kłótnie i brak szacunku są najważniejsze.

kłótnia rodziców - azjaci ilustracja

Gdy dziecko stale przebywa w atmosferze dyskusji, takie zachowanie może stać się normą w jego życiu i będzie się wyróżniać w domu, w szkole, a nawet w niektórych codziennych czynnościach, co może mieć wpływ na jego przyszłość. Należy wziąć pod uwagę, że rodzice są pierwszą figurą do naśladowania, a kiedy dzieci widzą, że ich rodzice nie szanują się nawzajem, może to powodować problemy w sferze rodzinnej i osobistej, a także powodować niską samoocenę, problemy w szkole, brak koncentracji, problemy z rozpoznawaniem emocji i frustrację w obliczu przeciwności losu.

Dzieci sfrustrowane kłótniami rodziców

W zdecydowanej większości przypadków małe dzieci mają możliwość prowadzenia mediacji, pomagania w wygaszaniu konfliktów. Według badań ta umiejętność u małych dzieci może na początku pomóc w powstrzymaniu konfliktów rodzicielskich, ale w miarę narastania problemów i kłótni dzieci nie są w stanie ich powstrzymać, co może prowadzić do poczucia winy.

Kiedy tak się dzieje, dzieci uciekają od tego dyskomfortu w cichy i subtelny sposób, problem pojawia się, gdy dzieci zachowują wszystko, co czują, dla siebie. Może to prowadzić do lęku, demotywacji, niepokoju, a nawet depresji. Należy zauważyć, że w wielu przypadkach depresja u dzieci pozostaje niezauważona, co może być bardzo niekorzystne.

Wiele osób uważa, że kłótnie między rodzicami dotykają wszystkich dzieci w równym stopniu, ale tak nie jest — zależy to od wieku, płci i osobowości dziecka. W przypadku wieku, kiedy dzieci są małe, starają się być lojalne zarówno wobec matki, jak i ojca, dziecko chce, aby się pogodzili. Jednak gdy dzieci wchodzą w wiek nastoletni, wyrabiają sobie własne zdanie i poczucie dobra i zła, co sprawia, że znajdują się po jednej lub drugiej stronie.

Niech dziecko widzi, że rodzice to para

Dla rozwoju psychologicznego i społecznego ważne jest dobre traktowanie siebie nawzajem jako pary. Należy pamiętać, że rodzice są głównym wzorem dla swoich małych dzieci, co oznacza, że istnieje możliwość, że wszystko, czego doświadczyły w dzieciństwie, będzie miało swoje odzwierciedlenie w pewnym momencie ich życia. Dlatego ważne jest, abyście jako para radzili sobie z tymi trudnościami, myśląc nie tylko o własnym dobrobycie, ale także o dobrobycie i przyszłości waszych dzieci.

smutne dzieci podczas kłótni rodziców - przytualnie misiów ilustracja

Nauka komunikowania się

Kluczem do każdej relacji międzyludzkiej jest komunikacja. Podobnie jak rodzice w stosunku do dzieci, aby związek pary funkcjonował prawidłowo, obie strony muszą umieć się odpowiednio komunikować. Oznacza to, że gdy pojawia się problem lub zachodzi okoliczność, która dotyczy jednej ze stron, bardzo ważne jest, aby używać właściwych słów i wiedzieć, jak je wypowiedzieć.

W przypadku nieporozumień, nieużywanie właściwych słów lub próby insynuowania czegoś, co krzywdzi jedną ze stron, prowadzą do poważnego konfliktu, w którym poziom zostaje przekroczony i w którym obie strony nie mierzą się z tym, co mówią. Kiedy się na to pozwala, codziennością staje się, że każda różnica zdań, choćby najmniejsza, przeradza się w ostrą kłótnię.

Unikanie przemocy i poniżania

Jedną z rzeczy, których należy uczyć dzieci, jest empatia. Kiedy dzieci doświadczają jakiejkolwiek formy przemocy, czy to słownej, czy fizycznej, stają się podatne na modelowanie takich postaw. Powoduje to, że stają się bardziej oziębli i nieczuli na dolegliwości i potrzeby innych, a także wyrażają tę przemoc w takich miejscach jak szkoła.

Przeczytaj także: Trudni rodzice – jak z nimi rozmawiać, gdy cię nie rozumieją?

Poszukiwanie terapii rodzinnej

Terapia rodzinna, która pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie i nie szkodzi dzieciom. Jeśli w pewnym momencie zauważycie, że nie ma sposobu na wyjście z konfliktów, warto udać się na terapię rodzinną. Wiele osób postrzega to jako oznakę słabości, podczas gdy w rzeczywistości jest to oznaka odwagi, chęci rozwiązywania konfliktów i dążenia do pokonywania przeszkód. Ekspert dostarczy Ci narzędzi do przezwyciężania trudności w rodzinie, a także do promowania wartości rodzinnych.