wiatrak - zielony teren - krajobraz morski - ochrona środowiska

Dlaczego warto studiować Ochronę Środowiska II stopnia?

Przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku studiów maturzysta zazwyczaj kalkuluje, czy wybrana specjalizacja będzie przydatna na stale zmieniającym się rynku pracy. Dlatego też warto postawić na takie studia, które nie tylko odpowiedzą na aktualne zapotrzebowanie w kwestii zatrudnienia, ale również będą przydatne ze względu na zmieniającą się dookoła rzeczywistość. Ochrona Środowiska to kierunek, który wpisuje się z pewnością we wspomniane wytyczne, ponieważ stan naszej planety nie jest zadowalający. Aby chronić środowisko naturalne przed degradacją, należy kształcić specjalistów w tym zakresie.

Studia I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska

Studia I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska kończą się zdobyciem tytułu licencjata lub inżyniera. Program na większości uczelni wyższych jest przeładowany zagadnieniami z chemii organicznej i nieorganicznej, biochemii, fizykochemii i innych pokrewnych dyscyplin. Kształcenie wzbogacone jest również o dawkę wiedzy z matematyki, fizyki i biologii.

Jak przebiegają studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska?

Osoby, które zdecydowały się na dalszą edukację i chcą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, niewątpliwie poszerzają zakres swojej wiedzy oraz kompetencji. Słuchacze na studiach II stopnia muszą wybrać specjalizację, dzięki której ukierunkowują swoją przyszłą ścieżkę kariery, a dzięki temu znajdą zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki.

Perspektywy pracy po studiach II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska

Specjaliści z zakresu ochrony środowiska są poszukiwani do pracy w przedsiębiorstwach komunalnych, inspektoratach ochrony środowiska, rolnictwie, leśnictwie, a także w jednostkach samorządowych. Większość pracodawców zwraca uwagę nie tylko na predyspozycje zawodowe i posiadane umiejętności, ale zatrudniający patrzą również przychylnym okiem na absolwenta z tytułem magistra. Jest on doskonale przygotowany i posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, narzędzi inżynierskich, systemów projektowania i zarządzania. Osoba, która ukończyła ten kierunek na studiach II stopnia, bez problemu powinna znaleźć pracę w zawodzie w Polsce.

Studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – czy warto?

W związku z pogarszającą się sytuacją ekologiczną naszej planety specjaliści z zakresu ochrony środowiska są wartością samą w sobie. Ukończenie studiów II stopnia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie umożliwia rozwój ścieżki zawodowej absolwenta. Zostanie on idealnym kandydatem do zatrudnienia, ponieważ jego umiejętności będą obejmować:

  • ocenę stanu środowiska,
  • planowanie działań służących poprawie kondycji planety,
  • wdrażanie oraz ocenę programów zrównoważonego rozwoju,
  • prognozowanie zagrożeń i zmian mechanizmów w aspekcie ochrony środowiska.

W WSEiZ znakomita większość zajęć na kierunku Ochrona Środowiska to ćwiczenia laboratoryjne i praca w terenie. Dzięki temu absolwent zdobywa praktyczne doświadczenie, które później będzie mógł wykorzystać w swoim zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców, a jakość kształcenia na tym kierunku została kilkakrotnie oceniona pozytywnie przez Komisję Akredytacyjną.