Pomysły na skuteczną komunikację

Mentoring jako metoda szkolenia i rozwoju pracowników

Każda chcąca działać skutecznie firma czy instytucja powinna położyć silny nacisk na stały rozwój wiedzy i umiejętności swoich pracowników. Dbanie o rozwój może być realizowany zarówno poprzez szkolenia, wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale także poprzez dzielenie się wiedzą w ramach organizacji. Jedną z metod dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji jest tzw. mentoring. Dowiedz się, czym jest mentoring oraz w jaki sposób można go wykorzystać do rozwoju pracowników i całej firmy.

Szkolenia train the trainer

Czym właściwie jest mentoring?

Praktyka pokazuje, że mentoring może przybierać różne kształty. Jego istotą jest jednak zawsze przekazywanie wiedzy mniej doświadczonym członkom zespołu. Może się to odbywać zarówno w formie doradztwa i przewodnictwa lub też cykliczne mini-szkolenia oraz spotkania, które co do zasady opierają się o relację uczeń – mentor. Mentoring może być doskonałą metodą wywierania wpływu na firmę i jej funkcjonowanie – nie tylko ze względu na przekazywanie najważniejszych informacji czy umiejętności. Odpowiednio wdrożony i realizowany wpływa również na szybszy i sprawniejszy onbording nowych pracowników, ich asymilację z zespołem oraz wzmacnia lojalność. Mentoring przynosi również korzyści dla tych starszych i bardziej doświadczonych pracowników, dając im motywację do dalszego rozwoju i pozostania w firmie, wywierania wpływu na jej rozwój i poczucie spełnienia zawodowego.

Czym mentoring różni się od szkoleń?

Mentoring nie zawsze musi w istotny sposób różnić się od szkoleń. Szkolenia są de facto formą mentoringu, gdzie ekspert w danej dziedzinie w formie prezentacji, wykładów bądź ćwiczeń przekazuje wiedzę. Szkolenia otwarte są więc swego rodzaju mentoringiem. W organizacji jednak mówimy z reguły o mentoringu wewnętrznym, a więc sytuacji, w której mentor i uczeń pochodzą z tej samej organizacji, a to co ich różni, to poziom wiedzy i umiejętności. Mentoring nie może i nie powinien zastępować typowych szkoleń czy kursów, więc jeśli zależy nam na poprawie poziomu wiedzy pracowników warto korzystać ze szkoleń otwartych, które znajdziemy na przykład na https://eventis.pl/szkolenia. Nie każdej rzeczy nauczymy się jednak podczas szkolenia otwartego. Z reguły nie pozwalają one tak dobrze zrozumieć potrzeb danej organizacji i osoby uczącej się, nie dają też możliwości uczenia się z doświadczeń specyficznych dla danego miejsca pracy, co umożliwia mentoring.

Skuteczny mentoring – jak to zrobić?

Chociaż zaangażowanie wysoko doświadczonych pracowników w pomoc mniej doświadczonym kolegom może wydawać się prostym zadaniem, to jednak bardzo często organizacje i przedsiębiorstwa natrafiają na liczne przeszkody i swego rodzaju niechęć do mentoringu. Dlaczego? Mentoring wymaga wytworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej nastawionej na współpracę i realizację celów grupowych, a nie indywidualnych. Organizacje nakierowane na rywalizację spotykają się z trudnościami we wdrażaniu mentoringu, bo często wiedza traktowana jest w nich jako swego rodzaju przewaga nad współpracownikami i w praktyce konkurentami.

Trudno jest również nie wspomnieć o barierach natury osobistej, wynikających z charakteru mentora czy ucznia. Do skutecznego pełnienia funkcji mentora niezbędne są umiejętności przekazywania wiedzy, rozumienia położenia osób mniej doświadczonych itp. Nie każdy doświadczony pracownik cechuje się też wystarczającą pewnością siebie oraz charyzmą, aby wczuć się w rolę nowego pracownika, zrozumieć, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje oraz przygotować propozycje wsparcia, które trafią w potrzeby młodszego kolegi. Kolejne problemy na jakie możemy natrafić to przeciążenie obowiązkami, co powoduje że mentoring traktowany jest po macoszemu jako kolejny obowiązek, a także postawy transakcyjne, w których mentor oczekuje gratyfikacji z tytułu pełnionej funkcji..

Wdrażając mentoring, warto więc zacząć od kształtowania pozytywnej, nastawionej na współpracę kultury organizacyjnej. Następnie zadbajmy o odpowiednie szkolenia dla pracowników wyższego szczebla, których chcemy przygotować do roli mentorów. Warto rozważyć szkolenia train-the-trainer, które mogą okazać się niezwykle przydatne w pozyskaniu umiejętności związanych z przekazywaniem wiedzy. Możemy również wzmacniać pewność siebie i motywację personelu, tak aby pozyskanie mentorów wewnętrznych było prostsze, tak jak i zatrzymanie talentów w organizacji dzięki mentoringowi.