Wyższa Szkoła Biznesu i Finansów w Zabrzu - blog uczelni

Recent Posts

  • Mapa prezentująca potencjalny rozbiór Polski z Radnot

    Traktat w Radnot – I rozbiór Polski?

    W lipcu 1655 roku, a więc na 6 lat przed końcem rozejmu, wojska szwedzkie wznowiły działania zbrojne przeciwko Rzeczypospolitej. Mijały kolejne tygodnie i miesiące tzw. II wojny północnej. W między […]

  • Oryginał Uniwersału Połanieckiego

    Uniwersał Połaniecki z dnia 7 maja 1794 – szansą na niepodległość?

    W 336. rocznicę bitwy pod Wiedniem, chcielibyśmy zacząć nasz cykl historyczny. Zaczniemy od artykułu o pięknym, aczkolwiek mało realistycznym i brzemiennym w skutkach Uniwersale Połanieckim z dnia 7 maja 1794 […]